Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí a osobních údajů je naší prvořadou povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou a nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále GDPR). Data jsou zpracovávána v rozsahu a období nezbytně nutném. Zpracování jsou zákonná ve smyslu čl. 6 nařízení GDPR. Nepotřebné osobní údaje jsou pravidelně promazávány.

Druh shromažďovaných osobních údajů

Shromažďujeme tyto osobní údaje:

- Vaše jméno a příjmení
- kontaktní údaje na Vás jako je e-mailová adresa a telefon
- adresu Vašeho bydliště
- v případě firem také IČO a DIČ
- rodné číslo, číslo občanského nebo řidičského průkazů (nezadává se však při objednávce služeb, ale až při podpisu smlouvy o zápůjčce)

 Kontaktujete-li nás e-mailem nebo telefonicky, již pro nás nejste anonymní. 

Proč zpracováváme uvedené osobní údaje?

Informace, které o Vás shromažďujeme nám pomáhají zjednodušit a zkvalitnit naše služby. Pomocí interní evidence o našich zákaznících jsme schopni rychleji vyřizovat zápůjčky našich vozů a mít lepší přehled o jednotlivých zápůjčkách. Zároveň jsme však povinni evidovat alespoň jeden zcela unikátní identifikační údaj o Vaší osobě a to z důvodu dohledatelnosti Vaší osoby v případě způsobených přestupků či jiných závažnějších prohřešků, kdy by automobily v našem vozovém parku v době zápůjčky byly k těmto prohřeškům a dalším nelegálním činnostem zneužity.

Právní odůvodnění shromažďování těchto osobních údajů

Veškeré zpracovávané osobní údaje zpracováváme na základě těchto zákonných důvodů:

- na základě osobního souhlasu, tak jak je to uvedeno v článku 6/1a GDPR
- umožnění plnění smlouvy, tak jak je to uvedeno v článku 6/1b GDPR

Jak jsou osobní údaje, které zpracováváme zabezpečeny?

Osobní údaje v elektronické podobě jsou zaheslovány bezpečným heslem a jsou po autentifikaci přístupny pouze majiteli autopůjčovny. Místem uložení osobních údajů je dobře zabezpečené Cloudové úložiště.

Vaše práva v oblasti osobních údajů

Je naší povinností informovat Vás o Vašem právu na tyto úkony, které po nás můžete vyžadovat v rámci ochrany Vašich osobních údajů:

- můžete nás požádat o informaci které Vaše osobní údaje zpracováváme a jejich znění
- můžete požadovat opravu těchto osobních údajů, pokud nejsou správné nebo jsou zastaralé
- máte právo vyžadovat výmaz veškerých Vašich osobních údajů (tzv. právo "být zapomenut")

Chcete-li výše uvedených práv využít, kontaktujte nás laskavě na této e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nabydete-li dojmu, že osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost místnímu dozorovému úřadu - v rámci České republiky byl tímto úřadem určen Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

Právní forma zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679.

Poskytování osobních informací třetím stranám

Neposkytujeme jakékoli zpracovávané osobní údaje jejichž jsme správcem, jakékoli třetí straně, jakožto zpracovateli.

 

 

 

 

 

 

Napište nám!

Kontakt

 AMS Beskyd car s.r.o.
 Příborská 597
 73801 Frýdek Místek

 

+420 724 253 169

 

servis@amsbeskydcar.cz

 Otevírací doba: 07:00 - 16:00

 

O nás

AMS Beskyd Car s.r.o. byla založena v roce 2018 a jejím cílem je poskytování komplexních služeb v oblasti servisu, oprav a pronájmů automobilů a motocyklů. Ačkoli jsme společnost s ručením omezeným založili teprve nedávno, jsme s Vámi již mnoho let ve formě provozu běžné živnosti auto a moto servisu a později také provozu autopůjčovny s kvalitními a novými vozy značky Škoda Auto.